Frissítve 2020.04.01 

Szaniszló Sándor Facebook bejegyzésének tartalma:

A veszélyhelyzet miatt az óvodai beiratkozás időpontja és módja változik. A beiratkozás elektronikusan vagy az intézménnyel egyeztetett módon történik 2020. április 2. és 21. között.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.

A köznevelésért felelős miniszter határozata alapján a 2020/2021. óvodai nevelési évre történő beiratkozás az előző évektől eltérően a személyes kontaktust elkerülve elektronikusan (e-mailben), vagy az intézménnyel egyeztetett módon történik.

A Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre önkormányzati óvodák elérhetősége, a körzethatárok, az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére az alapító okiratuk szerint jogosult óvodák és a SZÁNDÉKNYILATKOZAT az alábbi linken érhető el:

https://www.bp18.hu/intezmenyek/ovodak-iskolak

👉 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzati óvodák körzete:
https://bit.ly/2UQe1mk

👉 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzati óvodák elérhetősége:
https://bit.ly/39t8fwk

👉 Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére az alapító okiratuk szerint jogosult óvodák címe:
https://bit.ly/2UyIK8v

👉 Szándéknyilatkozat:
https://bit.ly/2X25JL4

A Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztálya az óvodai beiratkozásról további tájékoztatást ad:
📧 kiraly.marian@bp18.hu e-mail címen,
☎️valamint a +36 1/296 1420, illetve a +3630 973 4404 telefonszámokon.

❗️A KÖRZETES -lakcímkártyán szereplő állandó lakhely szerinti- ÓVODÁBA A GYERMEK AUTOMATIKUSAN FELVÉTELRE KERÜL, az Oktatási Hivatal adatbázisa alapján. A szülőnek további teendője nincs!❗️

Amennyiben a szülő nem a körzetes óvodába szeretné gyermekét beíratni, SZÁNDÉKNYILATKOZAT kitöltésével jelezze igényét a választott óvoda felé.

👉 ha a szülő választott – nem lakcímkártya szerinti körzetes – óvodába kívánja beíratni a gyermeket, akkor a szándéknyilatkozatot eljuttatja a választott intézménybe e-mail útján 2020. április 17-ig.

👉 SZÁNDÉKNYILATKOZAT beadásának indokai:
1️⃣az óvoda körzetében való életvitelszerű tartózkodás (lakcímkártyával nem, de egyéb más módon igazolt (védőnői igazolás, albérleti szerződés)
2️⃣ gyermekének testvére(i) a választott (nem körzetes) óvodába járnak
3️⃣ gyermeke SNI szakértői véleménnyel rendelkezik
4️⃣ egyéb, fent nem említett szempontok

❗️Felhívjuk azon szülők figyelmét, akinek gyermeke szakértői véleménnyel rendelkezik a szándéknyilatkozatot abba az intézménybe juttassa el, amely a szakértői vélemény szerinti ellátásra jogosult óvoda.
❗️Ha a szülő a gyermeket nem kerületi óvodába, vagy nem önkormányzati fenntartású intézménybe kívánja beíratni, arról e-mail útján szíveskedjék értesíteni 2020. április 17-ig a lakóhelye szerinti körzetes óvodát.
❗️A szülő a beiratkozás időpontjában a gyermek óvodakezdésének elhalasztását kéri, illetve külföldi tartózkodás esetén értesítse a körzetes óvodát 2020. április 17-ig e-mailben értesítse.

Mi a teendő, ha a szülő szeretné engedélyeztetni gyermeke óvodakezdésének elhalasztását?

👉 A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.

Mi a teendő, ha a szülő éppen külföldön él vagy költözik, ezért gyermeke nem kezdi meg Magyarországon az óvodai nevelést?

👉 A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni.

A bejelentéshez használható űrlap az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpontban Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldretávozás bejelentése oldalról közvetlenül letölthető.

Elektronikus kitöltést követően aláírva az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály 1363 Budapest, Pf.19. címre szükséges megküldeni.

#koronavírus #óvodák #beiratkozás #túlleszünkrajta #együttsikerül

Otthon is végezhető fejlesztő feladatok/eszközök.

Képolvasás saját

otthoni_mozgás_ovi_suli_2het

hajgumik_ujjakon

firkakártyák

Frissítve 2020.04.01

Kedves Szülők!

A koronavírus miatt kialakult rendkívüli helyzetben a 18. kerületi óvodákban is különleges munkarend lépett életbe visszavonásig.
Óvodapszichológusként nekem is el kell halasztanom a személyes kontaktust igénylő konzultációkat, és az online térbe helyezem át a munkám. Emailben vagy telefonon történt egyeztetés után Skype, Google Hangout, Messenger, Viber vagy egyéb online videó-telefonáló felületen tudunk konzultálni.
Ez a megváltozott élethelyzet sok kihívást rejt mindannyiunk számára. Amennyiben tudok segíteni a korábbi vagy az újonnan felmerülő problémák kezelésében – bezártság, otthoni távmunka gyermek mellett, napirend kialakítása, a helyzettel kapcsolatos szorongás kezelése, stb.-, akkor forduljon hozzám bizalommal.

A következő elérhetőségeimen tud keresni, és időpontot egyeztetni:

Email cím: 18.ovodapszichologus@gmail.com

Telefon: +36/30-700-8072

Sok erőt és kitartást kívánok az elkövetkezendő időszakhoz!
Üdvözlettel,

 Kun Orsolya

Óvodapszichológus (Csemete Óvoda, Lurkó-liget Óvoda, Zenevár Óvoda)

Frissítve 2020.03.20

Tisztelt Szülők!

Tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre

Óvodánk

2020 március közepétől

Bizonytalan ideig zárva tart

További információkért kérem, kísérjék figyelemmelóvodánk honlapját, facebook oldalát és saját gyermekük csoportjának facebook elérhetőségeit!

A fontos információk minden portálon megjelennek.

Az időpontokra figyeljenek, mert biztos lesznek olyan tájékoztatások, amelyekre az óvoda email címére várok majd választ határidő megjelölésével!

Köszönöm együttműködésüket,

minden jót kívánok Zeneváros családjainknak

Munkatársaim nevében is:

Vecsei Brigitta

Intézményvezető

 

Frissítve: 2020.03.13

Tisztelt Szülők!

Intézményünk 2020 március 16 hétfőtől Polgármester úr és az Operatív Tanács közös döntése alapján zárva lesz.
A további információkig szíves türelmüket kérem.
Bármi új fejleményt megtudok azonnal tájékoztatni fogom Önöket.
Kérdéseiket juttassák el hozzám, hogy továbbíthassam azt. Szeretnénk alaposan körbejárni minden olyan kérdést és megoldási lehetőséget, ami a kialakult helyzet miatt felmerült Önökben.
Az óvoda hivatalos oldalán (www.zenevarovoda.hu)
Vagy hírlevélre feliratkozással tájékoztatást kaphatnak. A friss információt azonnal megosztom Önökkel.
Köszönöm együttműködésüket és türelmüket.
Vecsei Brigitta intézményvezető

Frissítve: 2020.03.12

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az új koronavírus kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel az alábbiakról tájékoztatja Önöket. Jelenleg Magyarországon az Operatív Törzs tájékoztatása szerint egyelőre elkülönült, egyedi esetek vannak, így jelenleg is legfontosabb feladatunk a megelőzés, a járvány tovább terjedésének, a járványgócok kialakulásának megakadályozása. Ahhoz, hogy ilyen típusú járványgócok hazai köznevelési intézményekben ne alakulhassanak ki, kiemelten felkérjük Önöket az alábbiak betartására:

· A megelőzés első és legfontosabb lépése a személyi higiénés szabályok betartása. Ennek egyik legfontosabb eszköze – főleg kisgyerekek esetében – a rendszeres és kézmosószerrel negyven másodpercen keresztül történő, hatékony kézmosás. Ennek módjáról a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalon elérhetővé tettek egy tájékoztató videót, amelynek elérhetősége a következő:
https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/videos/2848001001994029/
Kérjük, hogy a videót mutassa be kiskorú gyermekének, és az azon található mozdulatokat is gyakorolják be közösen a kiskorú gyermekkel. (A gyakori és helyes kézmosás fontosságára az iskolákban is felhívjuk a figyelmet, ez azonban nem pótolhatja az otthoni szülői iránymutatást.)

• Kérjük, hogy a fennálló helyzettel kapcsolatban csak megbízható és hiteles forrásokból szerezzen információkat. Jelenleg Magyarország Kormánya hivatalos tájékoztató oldalt üzemeltet a https://koronavirus.gov.hu internetes oldalon, valamint a közösségi médiában (Facebook) létrehozásra került a hivatalos kormányzati tájékoztató oldal („Koronavírus tájékoztató oldal”, https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu).

• Amennyiben akár Önnél, akár kiskorú gyermekénél a koronavírusra utaló tüneteket tapasztalnak (https://koronavirus.gov.hu/mit-tegyunk-tunetek-eseten), akkor kérjük, hogy telefonon konzultáljanak háziorvosukkal, aki szükség esetén a mentők értesítéséről, és az ezt követő protokoll szerinti intézkedések megtételéről gondoskodni fog. Ezt követően kérjük, amennyiben ilyen eset előfordul, akkor értesítsék a köznevelési intézmény vezetőjét, vagy gyermekük osztályfőnökét is az eseményekről.

• Amennyiben koronavírus fertőzés szempontjából kiemelt kockázatú területen jártak, esetleg bizonyítottan koronavírus fertőzéssel diagnosztizált személlyel kerültek kapcsolatba, kérjük, hogy minden esetben a tájékoztatóban foglaltak szerint eljárni szíveskedjenek, azaz:

◦ konzultáljanak telefonon a háziorvosukkal,

◦ a tünetek lappangási idejének megfelelő (14 nap) időtartamban lehetőleg otthonukat ne hagyják el,

◦ amennyiben ezen időszak alatt tüneteket tapasztalnak, akkor szintén a háziorvosukat hívják telefonon, aki a fentiek szerinti eljárás megtételéről gondoskodni fog.

Az Oktatási Hivatal is folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyzettel kapcsolatos fejleményeket, állandó kapcsolatot tart mind az Emberi Erőforrások Minisztériumával, mind az Operatív Törzzsel. Amennyiben bármilyen, a hazai köznevelési intézményeket érintő intézkedés elrendelésre kerül, akkor arról soron kívül értesítjük a köznevelési intézmények vezetőit, akik a szükséges információkkal ellátják Önöket.

Segítő együttműködését megköszönve,
Dr. Maruzsa Zoltán
köznevelésért felelős államtitkár”